نوشته های farzad

آموزش و نکات مهم

تفاوت ظرفیت های مختلف اکانت: ظرفیت 1: فقط به صورت آفلاین قابل استفاده می باشد و دستگاه نباید به اینترنت متصل باشد. در صورت اتصال به اینترنت بازی قفل می...